0722.410.178

L-V 10:00-13:00 | 14:00-16:00

Facebook Twitter
Instagram Linkedin Pinterest
logo

Protecția datelor

Politica de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, SC FORNARI SRL, colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru www.agentia-itar.ro, și de unde obținem sau colectăm datele dvs. Această Politică de Confidențialitate este aplicabilă din data de 17.03.2021.


Cuprins

Rezumat

Această secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiunea aceasta nu este o descriere completă și este necesară citirea capitolelor adiționale prezente în acest document pentru completări.

Detaliile despre compania noastră

Operatorul de date cu privire la site-ul nostru este: S.C. FORNARI S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Horea 67 - 73; sc. A; ap.2 400275. Puteți contacta operatorul de date scriind la adresa menționată anterior sau prin e-mail la itar_agency@yahoo.com. Daca aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați operatorul de date.

Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru

Colectăm și folosim informațiile de la vizitatorii site-ului web în conformitate cu aceasta secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale datelor Dvs.
Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși.
Obligația legală: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizând fișiere de tip log de server este o măsură tehnică pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru a proteja informațiile colectate de pe site-ul nostru în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Informațiile pe care le colectăm atunci când ne contactați

Colectăm și utilizăm informațiile de la persoanele care ne contactează în conformitate cu această secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale informațiilor dvs.

Informațiile pe care le colectăm atunci când interacționați cu site-ul nostru

Colectăm și utilizăm datele de la persoane care interacționează cu anumite caracteristici ale website-ului nostru, în conformitate cu această secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluire și utilizări suplimentare ale informațiilor Dvs.

Informații colectate când plasați o comanda

Informații necesare.
Când plasați o comandă pentru bunuri sau servicii pe website-ul nostru, colectăm: nume, prenume, data nașterii, (date pentru ceilalți turiști pentru care se efectuează rezervarea, inclusiv date minori), e-mail, telefon, adresa de facturare, numele companiei (daca este cazul) - cod unic de identificare și număr de înregistrare în Registrul Comerțului. Daca nu furnizați aceste informații, nu veți putea să achiziționați bunurile sau serviciile noastre pe site-ul nostru sau să încheiați un contract cu noi.
Temeiul juridic pentru prelucrare: necesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Motivul pentru care este necesar pentru executarea unui contract: avem nevoie de informațiile obligatorii colectate prin formularul nostru de verificare pentru a stabili cine este contractantul și pentru a vă contacta pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contract, inclusiv trimiterea de chitanțe și confirmări de comenzi.
Temeiul legal pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Obligație legală: avem obligația legală de a vă emite o factura pentru bunurile și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi, în care sunteți înregistrat în scopuri de TVA.

Informații opționale
De asemenea, vă rugăm să vă exprimați consimțământul dacă doriți să primiți comunicări de marketing de la noi. În cazul în care nu solicitați în scris acest lucru, noi nu vom trimite informații de acest gen.
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interesele legitime: sunteți de acord să procesăm orice informatei opțională pe care o furnizați prin trimiterea acestor informații către noi, pentru ca Dumneavoastră să fiți în permanență informați despre ofertele și serviciile noastre.

Informații colectate sau obținute de la terți.

Această secțiune stabilește modul în care obținem sau colectăm informații despre Dvs. prin intermediul terților.

Informații primite de la terți
În general, noi primim informații despre Dvs. de la terți. Acele parți terțe de la care primim date despre Dvs. sunt, în general, companii din grup, afiliați, parteneri de afaceri sau persoane care achiziționează serviciile noastre.
De asemenea, este posibil ca terți cu care nu am avut niciun contact prealabil să ne ofere informații despre Dvs.
Informațiile pe care le obținem de la terți vor fi, în general, numele Dvs. și detaliile de contact, dar vor include orice informații suplimentare despre Dvs. care ne vor fi furnizate.
Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru executarea unui contract sau luarea de masuri la cererea dvs. de a încheia un contract.
Motivul pentru care este necesara pentru executarea unui contract: în cazul în care o parte terța a transmis informații despre Dvs. (cum ar fi numele Dvs. și adresa de e-mail) pentru a vă furniza servicii, vă vom procesa informațiile pentru a lua masuri la cererea Dvs. de a încheia un contract cu noi (după cum este cazul).
Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul.
Consimțământ: în cazul în care ați cerut ca o parte terța să ne dezvăluie informații despre Dvs. și scopul de a dezvălui aceste informații nu are legătură cu îndeplinirea unui contract sau a unui serviciu de către noi către Dvs., vă vom procesa informațiile pe baza consimțământului, pe care îl acordați solicitând parții terțe în cauza să vă transmită informațiile către noi.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime.
Interesele legitime: în cazul în care o parte terță ne-a dezvăluit informații despre Dvs. și nu v-ați dat acordul pentru transmiterea acestor informații, vom avea un interes legitim de a prelucra aceste informații în anumite circumstanțe.
De exemplu, vom avea un interes legitim în prelucrarea informațiilor Dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din subcontractul cu partea terță, în cazul în care partea terță are contractul principal cu Dvs. Interesul nostru legitim este îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul subcontractului nostru.
În mod similar, parți terțe pot transmite informații despre Dvs. către noi daca ați încălcat sau ați putea încalcă oricare dintre drepturile noastre legale. În acest caz, vom avea un interes legitim în prelucrarea acestor informații pentru a investiga și a urmări orice astfel de potențială încălcare.

Dacă primim informații despre Dvs. din greșeală
Dacă primim din greșeală informații despre Dvs. de la o parte terță și/sau nu avem o baza legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile Dvs.

Informații obținute de către noi de la părți terțe
În anumite circumstanțe (de exemplu, pentru a verifica informațiile pe care le deținem despre Dvs. sau pentru a obține informațiile lipsă de care avem nevoie pentru a vă oferi un serviciu), vom obține datele despre Dvs. din anumite surse accesibile publicului, atât din UE, cat și din afara UE, cum ar fi instituțiile / autoritățile publice.
În anumite circumstanțe, vom obține, de asemenea, informații despre Dvs. din surse private, atât din UE, cat și din afara UE, cum ar fi: firme de asigurări. Aceste date vor fi prelucrate doar cu acordul Dvs. explicit.
Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea Dvs. de a încheia un contract.

Motivul pentru care este necesara pentru încheierea unui contract: dacă ați încheiat un contract sau ați cerut să încheiem un contract cu Dvs. în anumite circumstanțe, vom obține informații despre Dvs. din surse publice pentru a ne permite să înțelegem afacerea Dvs. și să furnizăm servicii la un standard suficient pentru Dvs. De exemplu, vom obține și/sau verifica adresa Dvs. de e-mail de pe site-ul Dvs. web dacă ne cereți să vă trimitem informații prin e-mail și nu avem sau avem nevoie de confirmarea adresei Dvs. de e-mail.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime Interesele legitime: în anumite circumstanțe, vom avea un interes legitim de a obține informații despre Dvs. din surse publice și private. De exemplu, daca ați încălcat sau suspectăm că ați încălcat oricare dintre drepturile noastre legale, vom avea un interes legitim de a obține și de a prelucra informații despre Dvs. din aceste surse, pentru a investiga și a urmări orice încălcare suspectata sau potențială. Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul
Consimțământ: este posibil să obținem informații de la parți terțe, în cazul in care ați fost de acord să comunice aceste date către noi, exprimându-vă consimțământul de ex. bifând o căsuța care vă spune că doriți ca informațiile Dvs. să fie partajate cu noi.

Dezvăluirea și utilizarea suplimentara a datelor dvs.

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele Dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizam datele Dvs.
Dezvăluirea informațiilor Dvs. furnizorilor de servicii
Utilizăm o serie de terți pentru a ne furniza servicii care sunt necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajuta să ne desfășuram afacerea și care procesează informațiile Dvs. pentru noi în numele nostru, respectiv:

Informațiile Dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau comandare bunuri și servicii de la noi.
Noi nu afișăm identitatea furnizorilor noștri de servicii în mod public, din motive de securitate și din motive de competitivitate. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail la adresa itar_agency@yahoo.com și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de a solicita acest lucru.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interesul legitim: în cazul în care partajăm informațiile Dvs. cu acești terți într-un alt context decât în cazul în care este necesar pentru a efectua un contract (sau în urma solicitării Dvs. de a face acest lucru), vă vom partaja informațiile cu astfel de terțe părți pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient afacerea.
Motivul pentru care este necesar pentru realizarea unui contract: este posibil să partajăm informații cu furnizorii noștri de servicii pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectiv sau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contract cu Dvs.
Dezvăluirea informațiilor Dvs. altor părți terțe
Noi dezvăluim informațiile Dvs. unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.
Furnizarea de informații unor terțe părți, cum ar fi Google Inc., Facebook. Google colectează informații prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google, Facebook, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței Dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google și Facebook în mod anonim.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interesele legitime: îmbunătățirea calității serviciilor noastre.
Partajarea informațiilor Dvs. cu părți terțe, care sunt fie legate de, fie asociate cu funcționarea afacerii noastre, în cazul în care este necesar pentru noi. Aceste părți terțe include consultanți, afiliați, parteneri de afaceri, contractori independenți și asiguratori. I nformații suplimentare privind fiecare dintre aceste părți terțe sunt prezentate mai jos.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: funcționarea și gestionarea eficienta a afacerii noastre.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: funcționarea și gestionarea eficientă a afacerii noastre.
Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru executarea unui contract (sau pentru a se lua măsuri la cererea Dumneavoastră înainte de a încheia un contract) (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Motivul pentru care este necesar pentru executarea unui contract: trebuie să transmitem informațiile unor terți (parteneri, asiguratori, etc.) pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale fata de Dvs. sau pentru a lua măsuri la cererea Dvs. înainte de a încheia un contract.
Nu afișăm identitatea tuturor celorlalte părți terțe cu care putem partaja informații din motive de securitate și pentru păstrarea avantajului competitiv. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea unor astfel de părți terțe, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail la adresa itar_agency@yahoo.com și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de solicitare și doar dacă am partajat informațiile cu astfel de terțe părți.
Vom dezvălui informațiile Dvs. unui cumpărător sau vânzător potențial sau real în contextul unei vânzări sau achiziții de afaceri, al unei fuziuni sau al unui eveniment similar, real sau potențial.
Temeiul legal pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: Permitem accesul la informații cu un potențial cumpărător, vânzător sau persoană similară pentru a permite efectuarea unei astfel de tranzacții.

Dezvăluirea și utilizarea informațiilor Dvs. din motive legale
Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.
Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă bănuim că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetica sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.
În general, va trebui doar să vă procesăm informațiile în acest scop, dacă ați fost implicați sau afectați de un astfel de incident într-un fel sau altul.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate (cum ar fi frauda).

În legatură cu aplicarea sau aplicarea potențială a drepturilor noastre legale
Vom utiliza informațiile Dvs. în legătură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, daca nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu Dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau răspunderii civile delictuale).
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: să ne impunem drepturile legale și să luăm măsuri pentru a ne asigura drepturile legale.

În legătură cu un litigiu sau o procedura juridica sau potențial juridica Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile Dvs. dacă suntem implicați într-un litigiu cu Dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale
Vom utiliza și procesa informațiile Dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile Dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.
Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Obligația legala: obligațiile legale de a divulga informații, stabilite în sarcina noastră prin acte normative interne sau internaționale (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-a semnat).
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

Durata stocării datelor Dvs.

Aceasta secțiune stabilește cât timp păstrăm datele colectate. Am stabilit perioade de păstrare specifice acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenție.
Perioade de retenție
Log-uri de server: păstrăm informații log-urile serverului pentru o perioada de 6 luni.
Informații privind comenzile plasate: atunci când plasați o comandă pentru bunuri și servicii, păstrăm aceste informații timp de șase ani de la încheierea exercițiului financiar ăn care ați plasat comanda, în conformitate cu obligația noastră legală de a păstra înregistrări în scopuri fiscale.
Corespondenta: atunci când faceți o cerere sau ne contactați din orice motiv, fie prin e-mail sau telefonic, vom păstra informațiile Dvs. atâta timp cât este necesar sau până la solicitarea Dumneavoastră expresă de a vă șterge datele, ce va fi aplicată în mod coroborat cu obligațiile legale stabilite în sarcina noastră.
Newsletter: păstrăm informațiile pe care le-ați folosit pentru a vă înscrie la newsletter-ul nostru atâta timp cât rămâneți abonat (cât timp nu vă dezabonați) sau dacă decidem să anulăm serviciul nostru de newsletter.
Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare
În orice alte circumstanțe, vă vom păstra informațiile doar atât timp cat vor fi necesare, luând în considerare următoarele:

Securizarea informațiilor Dvs.

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

Transmiterea de informații către noi prin e-mail
Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.
Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferita de Dvs. ca rezultat al deciziei Dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

Transferul datelor Dvs. în afara Spațiului Economic European

Având în vedere obiectul de activitate al societății, pentru a ne respecta obligațiile contractuale pe care ni le asumăm față de Dvs., respectiv pentru a vă asigura pachetele turistice pe care le contractați, suntem nevoiți să transferăm datele Dvs. personale către partenerii noștri contractuali, unii dintre aceștia având sediul în afara SEE.
Datele Dvs. vor fi transferate în afara SEE doar atunci când achiziționați pachete turistice cu destinații din afara SEE sau atunci când operatorii de transport persoane pe care Dvs. îi alegeți au sediul in afara SEE.
Garanțiile (protecțiile) utilizate: Clauze contractuale pentru transferul de date cu caracter personal din Uniunea Europeana către țări terțe - conform articolului 46 alineatul (92) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Drepturile Dvs. asupra datelor personale

Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele Dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unei solicitări scrise trimisa către SC FORNARI SRL la adresa Strada Horea 67 - 73; sc. A; ap.2 400275, Cluj-Napoca sau prin transmiterea unui e-mail către itar_agency@yahoo.com:

În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, locul de muncă sau o presupusă încălcare a protecției generale a datelor Regulament.
În acest scop, în România, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
Verificarea identității Dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile Dvs.
În cazul în care solicitați acces la informațiile Dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.
Aceste masuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile Dvs.

Cum vă verificăm identitatea
În cazul în care dispunem de informați adecvate despre Dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea Dvs. utilizând aceste informații.
Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre Dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul datele Dvs.
Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele Dvs. specifice dacă și când faceți o astfel de solicitare.

Dreptul Dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele Dvs. pe care le puteți exercita prin scrierea la SC FORNARI SRL la adresa: Strada Horea 67 - 73; sc. A; ap.2 400275 Cluj-Napoca sau prin transmiterea unui e-mail către itar_agency@yahoo.com.

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a obiecta utilizării sau procesării datelor Dvs. în scopuri de marketing direct:

Date personale sensibile

"Date personale sensibile" sunt informații despre un individ care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat, informațiile genetice, informațiile biometrice în scopul identificării unice a unui individ, informațiile privind sănătatea sau informațiile privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
În situații specifice, colectăm “date personale sensibile” privind sănătatea, calitatea de membru al unui sindicat și date ale minorilor (nume, prenume, vârsta, CNP, serie și număr de pașaport).
Datele personale privind sănătatea ne sunt furnizate de utilizatori atunci când au cerințe speciale cu privire la serviciile de transport sau serviciile de cazare pe cale le achiziționează (de exemplu: alergii – solicitarea unui meniu special la hotel, dizabilități – solicitarea unui hotel cu rampă, etc).

Datele minorilor le prelucram pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor contractate de către reprezentanții legali ai minorilor.
Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod intenționat alte informații personale sensibile, veți fi considerat că ne-ați dat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile Dvs. personale cu caracter sensibil în scopul ștergerii acestora.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.
Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate
În cazul în care efectuam modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor Dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.
Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesam informațiile Dvs.
În cazul în care efectuam modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționam să utilizăm datele Dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.
Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile Dvs. pentru noul scop.
Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul Dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile Dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

Confidențialitatea minorilor

Prelucrăm date ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani, doar cu acordul reprezentantului legal, pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor contractate de către reprezentanții legali ai minorilor.

to top

Copyright Agenția de Turism ITAR,2021. Toate drepturile sunt rezervate.

Sc. Fornari – Agenția de Turism ITAR Cod Unic de Înregistrare – RO 13949067 Nr. de ordine in Registrul Comerțului – J12/836/ 2001 Licența de turism – 557/15.01.2019 Capital social 25000 RON Asigurare de insolvență : City Insurance 000002182 valabilă pană la 05.01.2022

A.N.P.C.- https://anpc.ro/ Sugestii și reclamații la itar_agency@yahoo.com